Co do dětí vložíme, to tam najdeme

Mirko, Vaše zásluhy pro rozvoj regionu jsou obrovské a přesahují přes jeho hranice. Jak vzpomínáte na Vaše začátky? Udělala byste dnes něco jinak? Máte pocit, že by dnes šlo něco jednodušeji, nebo naopak?

Myslím, že bych postupovala stejným způsobem i dnes. Moje počínání v roce 1989 a v následujících letech má totiž kořeny v mém mládí a v mých zážitcích v roce 1968/69. Co se týká vašeho dotazu, zda by dnes šlo něco jednodušeji, mám pocit, že by dnes mohly jít některé věci jednodušeji, ale také by jich spousta šla mnohem hůře. Dnes by nám totiž chybělo to nadšení a dobrá nálada a pospolitost let devadesátých.

Troufám si říct, že jste na Konstantinolázeňsku a celkově na západě Čech připravila ornou půdu pro další sdružení a neziskové organizace. Cítíte to také tak? Jsou některé, které byste chtěla zmínit?

Naše občanské sdružení pracovalo především v oblasti záchrany a zachování kulturního a přírodního bohatství regionu, a to se zapojením dětí a mládeže do těchto aktivit. Bylo to takové hledání „Míst v srdci“ v naší krajině, která byla po II. světové válce zcela vysídlena. Lidé z občanského sdružení „Pomozme si sami“ si dali za úkol upozornit své okolí na mnohde havarijní stav památek, převážně kostelů. Vzali si za své nejen na tento stav upozornit, ale také s ním něco udělat. A do svých iniciativ zapojit co nejvíce svých známých i neznámých.

Hodně se mi líbí Vaše osobní motto „Co do dětí vložíme, to tam najdeme“. Starostka obce Olbramov paní Mirka Vlášková se mi svěřila s tím, že jste ji velmi ovlivnila jako učitelka v mateřské školce a následně jako učitelka výtvarné výchovy. Pomáhala jste jí i po střední škole a nyní spolu spolupracujete v obecním zastupitelstvu obce Olbramov. Takže u ní se ten „vklad“ opravdu „vyplatil“. Kolik takových dětí máte?

Z plnění svého motta mám velikou radost a jsem štastná, že tolik dětí přijalo myšlenku na obnovu tohoto krásného kraje za svoji, ať už jsou odtud nebo se k nám přidali z jiného území, třeba až z Japonska.

Je podle Vás důležité, aby se ženy nebály vstupovat do politiky?

Ano, je důležité, aby se i ženy spolupodílely na politice naší země, protože v řešení mnoha otázek je pohled mužů a žen rozdílný. Měli by se vzájemně ovlivňovat a doplňovat a spolupracovat na jejich rozuzlení.

Na co jste nejvíc hrdá?

No přeci na ty děti a práci s nimi.

Za komunismu jste osobně prožívala nesvobodu, museli jste odejít z Prahy, měla jste problém získat práci. Jak vnímáte celkovou náladu ve společnosti teď? Co pro Vás svoboda a demokracie znamená?

Mrzí mně, že mnoho lidí zapomnělo na omezování osobní i občanské svobody za komunismu a dnes říkají, že se za komunistů mělo lépe. Pro mne svoboda a demokracie znamená možnost spolupodílet se na řešení otázek rozvoje země, dodržování lidských práv, rozvoje lidské pospolitosti, svoboda slova a projevu. Mrzí mně také, že současný pan prezident Zeman a premiér Babiš často obhajují a předkládají své vlastní postoje a myšlenky jako postoje a myšlenky nás všech, což v mnoha případech není pravda, a chovají se často nemorálně, což by podle mě politik v takové vysoké funkci podle mě neměl. Například soudně prokázané lži.

Miroslava Válová
Od roku 2000 stojí v čele občanského sdružení Pomozme si sami. Od vzniku DSO Mikroregion Konstantinolázeňsko v roce 2000 až do roku 2019 byla jeho poradkyní. Od vzniku MAS Český Západ – Místní partnerství v roce 2004 byla až do roku 2015 její předsedkyní. Dlouhá léta od osamostatnění se obce v roce 1990, střídavě ve funkci starostka a místostarostka obce Olbramov. Spoluorganizátorka pravidelných kulturních akcí jako Tříkrálový bál, Májové radosti v Olbramově, Chlebovomáslové slavnosti na Zahoří, Slavnosti jablek na vrchu Krasíkově.