Práce senátora má dvě roviny

Význam Senátu a jeho roli jako protiváhy Sněmovny a pojistky demokracie jsem vnímal vždy. I to byl jeden z důvodů, proč jsem se v roce 2018 rozhodl do Senátu kandidovat.

Po mém zvolení jsem si následně v praxi ověřil, že tomu tak skutečně je. Zároveň myslím, že význam Senátu v posledních letech, kdy nám vládou oligarchické strany s podporou komunistů a extremistů, stále narůstá. Bez vůle Senátu nelze měnit Ústavu. Senát také může bránit návrhům, které by omezili naše členství v mezinárodních institucích, jako je NATO nebo Evropská unie.

Může také zabránit snahám politiků omezit veřejné instituce, jako například veřejnoprávní média. Snahu o vliv nad veřejnoprávními médii už můžeme vidět například při volbě členů do Rad České televize a Českého rozhlasu, kdy poslanci zvolili takové kandidáty, kteří veřejně prohlašují třeba to, že by měla být veřejnoprávní média zrušena. Nechceme nastoupit cestu Polska a Maďarska, proto s kolegy senátory a poslanci jednáme o návrhu zákona, který zajistí větší nezávislost veřejných médií před politickým vlivem.

Práci senátora bych rozdělil do dvou rovin. První je práce v obvodu, za který byl senátor zvolen. Denně se na nás obracejí občané s různými problémy. Od mého zvolení v roce 2018 jsem už řešil několik kauz a podařilo se mi pomoci některým občanům z mého volebního obvodu, většina kauz je ale stále ještě v řešení. Nejčastěji jde o dopravu nebo developerské projekty, kdy je řešení složité a na delší dobu.

S žádostí o pomoc se na mě obracejí také starší spoluobčané, kteří mají velmi často problémy s jednáním na úřadech. Každého rád vyslechnu a mnohdy stačí někoho jen správně nasměrovat a poradit, kam se může obrátit a kde hledat pomoc. Senátor by měl fungovat jako ombudsman obyvatel svého obvodu a pomáhat při řešení jejich problémů. V našich kompetencích sice často není problém přímo vyřešit a rozhodovat, ale jako senátor mám několik možností, jak lidem pomoci a jejich témata aktivně zvedat. Mohu například vystupovat a interpelovat na jednání zastupitelstva městské části i magistrátu, mohu žádat o informace jednotlivé orgány, ministry a politiky. Lidé v obvodu by měli mít na koho se obrátit, to vnímám jako roli senátora. Mým cílem je vždy prosadit především zájmy občanů.

Senátoři jsou sice voleni v jednotlivých obvodech, ale pro celostátní politiku. Druhou rovinou je tedy samotná práce v Senátu, ať už jde o tvorbu nových zákonů nebo projednávání zákonů ve výborech, komisích a následně na jednání pléna. Osobně si myslím, že Senát tu není proto, aby přicházel se stále novými zákony. Jeho podstatu vidím v tom, že může zabránit přijetí špatných legislativních návrhů. Senát dává věcem smysl, zdokonaluje legislativní návrhy, hledá nedostatky, a tak předchází přijetí chybných zákonů.

Co bych rád zdůraznil, je to, že při veškerých jednáních a na schůzích výborů i pléna je komunikace mezi senátory slušná, věcná a kultivovaná i mezi senátory s opačným názorem a z různých stran. Senátoři se k sobě chovají slušně a panuje mezi nimi vzájemný respekt a úcta. Toho si na Senátu a senátorech velmi cením.

V poslední době jsem měl velkou radost po červencové schůzi, kdy Senát schválil novelu ke kompenzačnímu bonusu pro zaměstnance pracující na dohodu. Tzv. dohodáři se totiž vlivem koronavirové krize najednou ocitli naprosto bez příjmu a kvůli špatně nastavenému systému neměli nárok na ošetřovné, jako třeba OSVČ. Většinou šlo o matky samoživitelky, které si přivydělávají například formou úklidů prostor, doplňování zboží v obchodech a podobně. Logicky tak během nouzového stavu z domova, kde zůstali s dětmi, svou práci vykonávat nemohly. O schválení právní úpravy pro kompenzace dohodářům jsem se aktivně snažil od začátku krize stejně jako kolegové poslanci za Piráty ve Sněmovně a v Senátu jsem se snažil prosadit pozměňovací návrh, který by dohodářům ošetřovné zajistil. Vláda nakonec pochopila, že jde o velký problém a po několika měsících se odhodlala i těmto lidem pomoci, za což jsem opravdu rád.

Práce v Senátu je různorodá a často náročná. Když se ale podaří prosadit správnou věc nebo pomoci konkrétnímu občanovi, který se na mě obrátil s žádostí o pomoc, je to neuvěřitelně nabíjející. Věřím a těším se, že po říjnových volbách rozšíříme řady pirátských senátorů!

Lukáš Wagenknecht

Lukáš Wagenknecht, nar. 1978, ekonom a auditor, senátor za volební obvod č. 23 v Praze 8, Praze 18 a okolí
lukaswagenknecht.cz